Trefniadau ar gyfer Adroddiad Arolygu Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion Cyngor Sir Powys Awst 2013

Adolygiad o Wasanaethau Cymdeithasol Oedolion Cyngor Sir Powys.

Cynhaliwyd yr arolygiad hwn fel adolygiad dilynol ar ôl arolygiad a gynhaliwyd ym mis Hydref 2011.

Nododd yr adolygiad ym mis Hydref agweddau ar y gwasanaeth yr oedd angen eu gwella. Diben yr arolygiad hwn oedd asesu a yw’r gwelliannau gofynnol wedi eu gweithredu.

Edrychodd yr arolygiad ar:

  • Brofiadau’r defnyddwyr gwasanaeth a’r gofalwyr
  • Ansawdd y gwaith asesu, adolygu a rheoli gofal
  • Ystod ac ansawdd y gwasanaethau
  • Datblygiad y gweithlu a’r gefnogaeth a roddir iddynt
  • Effaith partneriaethau o ran darparu gwasanaethau effeithiol a gweledigaeth strategol
  • Arweinyddiaeth ar bob lefel