• Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 14 Rhagfyr 2016
  • Newyddion

Sut rydym yn arolygu gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol

Mae'r ffordd yr ydym yn arolygu gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol yn newid.

Rydym eisoes yn ymweld ag adrannau gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol i edrych ar ofal ar gyfer plant ac oedolion, ac yn cyhoeddi adroddiadau ar yr hyn yr ydym wedi ei ganfod a’r hyn yr ydym yn credu y dylid ei wella.

Beth sy'n newid

O ganlyniad i newidiadau mewn deddfwriaeth, mae pwyslais adnewyddol ar y rôl yr ydym yn ei chwarae wrth wirio diogelwch ac ansawdd gofal a chymorth.

Byddwn yn arolygu pob adran gwasanaethau cymdeithasol mewn awdurdodau lleol yng Nghymru yn hyrwyddo'r ffaith ein bod yn arolygu, er mwyn clywed gan bobl sy'n byw yno ac sy’n defnyddio'r gwasanaethau hynny.

Byddwn yn defnyddio ein gwefan a'n sianeli cyfryngau cymdeithasol i ddweud wrth bobl lle'r ydym yn mynd a sut y gallant gysylltu â ni.

Rydym yn awyddus i glywed gennych

Mae'n bwysig iawn ein bod ni'n clywed safbwyntiau'r bobl sy'n defnyddio gwasanaethau neu sydd mewn cyswllt â gwasanaethau cymdeithasol yn yr ardal yr ydym yn ei harolygu.

Gall bobl gysylltu trwy lenwi ein ffurflen adborth ar-lein.