Skip to main content
Arolygiaeth Gofal Cymru

A Star Support Services

Cyfeiriad:

 • Compass House, Bagillt Road, Greenfield
 • Holywell
 • CH8 7EY
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01352710254
 • Math o wasanaethau:
  Gwasanaeth cymorth cartref
  Gwasanaeth cymorth cartref
 • Darparwr:
 • Dyddiad cofrestru:
 • Awdurdod lleol:
  Sir y Fflint
 • Unigolyn cyfrifol:
  Artuom Repin
 • Y nifer mwyaf o leoedd:
  0

Amodau cofrestru

Mae'n ofynnol i'r gwasanaeth hwn fodloni amodau cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. Ymhlith y rhain mae; enw'r gwasanaeth, cyfeiriad y gwasanaeth, enw'r Unigolyn Cyfrifol, uchafswm nifer yr unigolion y gellir darparu gwasanaeth iddynt ac unrhyw amodau ychwanegol. Gallwch weld rhestr lawn o amodau cofrestru'r gwasanaeth hwn.

A ydych chi’n hapus â’r gwasanaeth gofal hwn?

Anfonwch eich sylwadau atom ni

Adroddiadau Arolygu

Adroddiad archwilio diweddaraf

Os mai chi yw darparwr y gwasanaeth gofal hwn, rhowch wybod i bobl eich bod wedi'ch cofrestru gyda ni. Mynnwch widget AGC
 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More