Amodau cofrestru

LCDP Out of School Holiday Club

Cyfeiriad:

23a Bridgend Road, Llanharan
Pontyclun
CF72 9RD
Y Deyrnas Unedig

Unigolyn cyfrifol:
Sarah Turton
Uchafswm nifer yr unigolion y gall y gwasanaeth ddarparu ar eu cyfer:
24