Risgiau sy'n gysylltiedig ag ysmygu mewn gwasanaeth gofal

Gwybodaeth a chyngor ar y risgiau sy'n gysylltiedig ag ysmygu mewn gwasanaeth gofal preswyl.

Mae'r canllawiau hyn yn amlinellu:

  • hawliau pobl sy’n derbyn gofal mewn cartref gofal
  • y risgiau iechyd a'r risgiau tân sy'n gysylltiedig ag ysmygu mewn cartref gofal
  • cyngor i'r sawl sy'n darparu gofal

 

 
Lawrlwytho dogfennau