Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Protocol gyda Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Sut rydym yn cydweithio a rhannu gwybodaeth â Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

Mae’r papur hwn yn amlinellu:

  • Rôl Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru a ninnau
  • Sut y byddwn yn cydweithio
  • Pa wybodaeth y byddwn yn ei rhannu
  • Sut y byddwn yn adolygu’r protocol hwn

Dylid darllen unrhyw gyfeiriad at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)' yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'.

Lawrlwytho dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More