Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Protocol ar gyfer cydweithio: AGC a Chyngor Gofal Cymru

Sut rydym yn rhannu gwybodaeth â Chyngor Gofal Cymru.

Rydym wedi cytuno i weithio gyda Chyngor Gofal Cymru a rhannu gwybodaeth am reoleiddio gweithwyr gofal cymdeithasol a gwasanaethau cymdeithasol.

Mae’r papur hwn yn amlinellu:

  • Ein trefniadau cydweithio
  • Yr wybodaeth y byddwn yn ei rhannu
  • Yr wybodaeth y bydd Cyngor Gofal Cymru’n ei rhannu â ni
  • Sut byddwn yn adolygu’r protocol hwn

Dylid darllen unrhyw gyfeiriad at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)' yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'. 

Lawrlwytho dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More