Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Protocol â’r gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd yng Nghymru

Sut rydym yn gweithio gyda’r Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd.

Mae’r papur hwn yn amlinellu:

  • Dyletswyddau rheoleiddio’r Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd ac Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)
  • Sut byddwn yn cyflawni’r dyletswyddau rheoleiddio hynny
  • Sut byddwn yn gweithio gyda’r Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd

Dylid darllen unrhyw gyfeiriad at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)' yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'.

Lawrlwytho dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More