Protocol â’r Adnodd Cymorth Comisiynu ar gyfer Plant

Sut rydym yn gweithio gyda’r Adnodd Cymorth Comisiynu ar gyfer Plant (CCSR) i reoli eu cronfa ddata ddiogel o wasanaethau plant sy’n derbyn gofal.

Mae’r CCSR yn cefnogi Awdurdodau Lleol Cymru wrth iddynt gomisiynu gwasanaethau Plant Sy’n Derbyn Gofal. Mae’n rhan o Uned Ddata Llywodraeth Leol Cymru. Mae’n rheoli cronfa ddata ddiogel o’r ddarpariaeth lleoliadau plant sy’n derbyn gofal sydd ar gael i Awdurdodau Lleol oddi wrth ddarparwyr yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol.

Mae’r papur hwn yn amlinellu:

  • Ein trefniadau cydweithio
  • Yr wybodaeth y byddwn yn ei rhannu
  • Yr wybodaeth y bydd yr Adnodd Cymorth Comisiynu ar gyfer Plant yn ei rhannu â ni
  • Sut byddwn yn adolygu’r protocol hwn

Dylid darllen unrhyw gyfeiriad at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)' yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'.

 
Lawrlwytho dogfennau