Pob gwasanaeth gofal

Defnyddiwch y ffurflenni hyn i wneud newid, tynnu amod cofrestriad neu ganslo eich cofrestriad.

Lawrlwythwch y ffurflen yr ydych wedi'i dewis, ei chwblhau a'i dychwelyd i'ch swyddfa agosaf. 

Os ydych yn warchodwr plant neu yn rhedeg gwasanaeth gofal dydd a'ch bod eisiau gwneud newidiadau i'ch gwasanaeth, defnyddiwch y ffurflen gwarchodwr plant neu'r ffurflen gofal dydd a chwarae.

 
Lawrlwytho dogfennau