Skip to main content
Arolygiaeth Gofal Cymru

@Play

Cyfeiriad:

 • Ysgol-y-graig Primary School, Cefn Coed
 • Merthyr Tydfil
 • CF48 2LR
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 07534555133
 • Math o wasanaeth:
  Gofal dydd sesiynol
 • Darparwr:
 • Dyddiad cofrestru:
 • Awdurdod lleol:
  Methyr Tudful
 • Unigolyn cyfrifol:
  Elizabeth Owen
 • Y nifer mwyaf o leoedd:
  24

Amodau cofrestru

Mae'n ofynnol i'r gwasanaeth hwn fodloni amodau cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. Ymhlith y rhain mae; enw'r gwasanaeth, cyfeiriad y gwasanaeth, enw'r Unigolyn Cyfrifol, uchafswm nifer yr unigolion y gellir darparu gwasanaeth iddynt ac unrhyw amodau ychwanegol. Gallwch weld rhestr lawn o amodau cofrestru'r gwasanaeth hwn.

 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More