Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Pen Y Bont Court

Cyfeiriad:
 • Pen Y Bont Court Nursing Home, Ewenny Road Ewenny
 • Bridgend
 • CF35 5AW
 • Y Deyrnas Unedig
Rhif ffôn:
 • 01656653897
 • Math o wasanaethau:
  Cartref gofal i oedolion, gyda gofal personol
  Cartref gofal i oedolion, gyda nyrsio
  Darpariaeth ar gyfer anableddau dysgu
  Darpariaeh cartref gofal ar gyfer iechyd meddwl
 • Darparwr:
 • Dyddiad cofrestru:
 • Awdurdod lleol:
  Pen-y-Bont ar Ogwr
 • Unigolyn cyfrifol:
  Matthew Reade
 • Y nifer mwyaf o leoedd:
  43

Amodau cofrestru

Mae'n ofynnol i'r gwasanaeth hwn fodloni amodau cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. Ymhlith y rhain mae; enw'r gwasanaeth, cyfeiriad y gwasanaeth, enw'r Unigolyn Cyfrifol, uchafswm nifer yr unigolion y gellir darparu gwasanaeth iddynt ac unrhyw amodau ychwanegol.

Gallwch weld rhestr lawn o amodau cofrestru'r gwasanaeth hwn.

Rhoi adborth ar y gwasanaeth gofal hwn

Os ydych chi eich hun wedi cael gofal a/neu gymorth; os ydych yn gwybod am y gofal a/neu'r cymorth a roddwyd i berthynas, ffrind neu gymydog; neu os ydych yn gwybod am y gofal a/neu'r cymorth a roddwyd o ganlyniad i'ch swydd, rydym am glywed gennych.

Rhannwch eich profiadau â ni Codi pryder

Adroddiadau Arolygu

Adroddiad archwilio diweddaraf

- Pen Y Bont Court
Math o ffeil: pdf Maint y ffeil: 344 KB

Adroddiad archwilio blaenorol

Os mai chi yw darparwr y gwasanaeth gofal hwn, rhowch wybod i bobl eich bod wedi'ch cofrestru gyda ni. Mynnwch widget AGC
 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More