Skip to main content
Arolygiaeth Gofal Cymru

86 Bryncelyn

Cyfeiriad:

 • 86 Bryncelyn, Nelson
 • Treharris
 • CF46 6HL
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01443 451816
 • Math o wasanaethau:
  Cartref gofal i oedolion, gyda gofal personol
  Darpariaeth ar gyfer anableddau dysgu
 • Darparwr:
 • Dyddiad cofrestru:
 • Awdurdod lleol:
  Caerffili
 • Unigolyn cyfrifol:
  Stephen Smothers
 • Y nifer mwyaf o leoedd:
  3

Amodau cofrestru

Mae'n ofynnol i'r gwasanaeth hwn fodloni amodau cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. Ymhlith y rhain mae; enw'r gwasanaeth, cyfeiriad y gwasanaeth, enw'r Unigolyn Cyfrifol, uchafswm nifer yr unigolion y gellir darparu gwasanaeth iddynt ac unrhyw amodau ychwanegol. Gallwch weld rhestr lawn o amodau cofrestru'r gwasanaeth hwn.

 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More