Skip to main content
Arolygiaeth Gofal Cymru

3 Brynfynnon Terrace

Cyfeiriad:

 • 3 BRYNFFYNNON TERRACE
 • DENBIGH
 • LL16 3LN
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01824 812360
 • Math o wasanaeth:
  Darpariaeh cartref gofal ar gyfer iechyd meddwl
 • Darparwr:
 • Dyddiad cofrestru:
 • Awdurdod lleol:
  Sir Ddinbych
 • Unigolyn cyfrifol:
  Ryan Sandick
 • Y nifer mwyaf o leoedd:
  2

Amodau cofrestru

Mae'n ofynnol i'r gwasanaeth hwn fodloni amodau cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. Ymhlith y rhain mae; enw'r gwasanaeth, cyfeiriad y gwasanaeth, enw'r Unigolyn Cyfrifol, uchafswm nifer yr unigolion y gellir darparu gwasanaeth iddynt ac unrhyw amodau ychwanegol. Gallwch weld rhestr lawn o amodau cofrestru'r gwasanaeth hwn.

Adroddiadau Arolygu

Adroddiad archwilio diweddaraf

Adroddiad archwilio blaenorol

 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More