Planned Residential Support Services Limited

Gwasanaethau a gynigir gan Planned Residential Support Services Limited

 • PRESS

  Festival House, Victoria Business Park, Ebbw Vale, NP23 8ER, Y Deyrnas Unedig

  Rhif ffôn: 01495 308066
  Math o wasanaeth:
  Byw gyda chymorth
  Gwasanaeth cymorth cartref
  Dyddiad cofrestru:
  Awdurdod lleol:
  Blaenau Gwent
  Unigolyn cyfrifol:
  Stephen Smothers
 • 3 Woodside

  3 WOODSIDE, TIR-Y-BERTH, HENGOED, CF82 8BE, Y Deyrnas Unedig

  Rhif ffôn: 01443 821677
  Math o wasanaeth:
  Cartref gofal i oedolion, gyda gofal personol
  Darpariaeth ar gyfer anableddau dysgu
  Dyddiad cofrestru:
  Awdurdod lleol:
  Caerffili
  Unigolyn cyfrifol:
  Stephen Smothers
 • 86 Bryncelyn

  86 Bryncelyn, Nelson, Treharris, CF46 6HL, Y Deyrnas Unedig

  Rhif ffôn: 01443 451816
  Math o wasanaeth:
  Cartref gofal i oedolion, gyda gofal personol
  Darpariaeth ar gyfer anableddau dysgu
  Dyddiad cofrestru:
  Awdurdod lleol:
  Caerffili
  Unigolyn cyfrifol:
  Stephen Smothers
 • Windsor Street

  The Old Police Houses, Windsor Street, Aberdare, CF44 8LN, Y Deyrnas Unedig

  Rhif ffôn: 01685884555
  Math o wasanaeth:
  Cartref gofal i oedolion, gyda gofal personol
  Darpariaeth ar gyfer anableddau dysgu
  Dyddiad cofrestru:
  Awdurdod lleol:
  Rhondda Cynon Taf
  Unigolyn cyfrifol:
  Stephen Smothers