Skip to main content
Arolygiaeth Gofal Cymru

17 Pen-y-Bryn

Cyfeiriad:

 • BLAENAU FFESTINIOG

Rhif ffôn:

 • 01766 762782
 • Math o wasanaeth:
  Darpariaeth ar gyfer anableddau dysgu
 • Darparwr:
 • Dyddiad cofrestru:
 • Awdurdod lleol:
  Gwynedd
 • Unigolyn cyfrifol:
  Emma Ayres
 • Y nifer mwyaf o leoedd:
  1

Nid ydym yn gallu dangos lleoliad y gwasanaeth hwn

Amodau cofrestru

Mae'n ofynnol i'r gwasanaeth hwn fodloni amodau cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. Ymhlith y rhain mae; enw'r gwasanaeth, cyfeiriad y gwasanaeth, enw'r Unigolyn Cyfrifol, uchafswm nifer yr unigolion y gellir darparu gwasanaeth iddynt ac unrhyw amodau ychwanegol. Gallwch weld rhestr lawn o amodau cofrestru'r gwasanaeth hwn.

Adroddiadau Arolygu

Adroddiad archwilio diweddaraf

 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More