Skip to main content
Arolygiaeth Gofal Cymru

80 Westwood Drive

Cyfeiriad:

 • 80 Westwood Drive
 • Treharris
 • CF46 5BL
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01443 866318
 • Math o wasanaeth:
  Cartref gofal i oedolion, gyda gofal personol
 • Darparwr:
 • Dyddiad cofrestru:
 • Unigolyn cyfrifol:
  Gary Thompson
 • Y nifer mwyaf o leoedd:
  1

Amodau cofrestru

Mae'n ofynnol i'r gwasanaeth hwn fodloni amodau cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. Ymhlith y rhain mae; enw'r gwasanaeth, cyfeiriad y gwasanaeth, enw'r Unigolyn Cyfrifol, uchafswm nifer yr unigolion y gellir darparu gwasanaeth iddynt ac unrhyw amodau ychwanegol. Gallwch weld rhestr lawn o amodau cofrestru'r gwasanaeth hwn.

 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More