Skip to main content
Arolygiaeth Gofal Cymru

3 Cwlach Road

Cyfeiriad:

  • 3 CWLACH ROAD
  • LLANDUDNO
  • LL30 2HT
  • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

  • 01492860599

Amodau cofrestru

Mae'n ofynnol i'r gwasanaeth hwn fodloni amodau cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. Ymhlith y rhain mae; enw'r gwasanaeth, cyfeiriad y gwasanaeth, enw'r Unigolyn Cyfrifol, uchafswm nifer yr unigolion y gellir darparu gwasanaeth iddynt ac unrhyw amodau ychwanegol. Gallwch weld rhestr lawn o amodau cofrestru'r gwasanaeth hwn.

Adroddiadau Arolygu

Adroddiad archwilio diweddaraf

Adroddiad archwilio blaenorol

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More