Skip to main content
Arolygiaeth Gofal Cymru

Windsor Street

Cyfeiriad:

 • The Old Police Houses, Windsor Street
 • Aberdare
 • CF44 8LN
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01685884555
 • Math o wasanaethau:
  Cartref gofal i oedolion, gyda gofal personol
  Darpariaeth ar gyfer anableddau dysgu
 • Darparwr:
 • Dyddiad cofrestru:
 • Awdurdod lleol:
  Rhondda Cynon Taf
 • Unigolyn cyfrifol:
  Stephen Smothers
 • Y nifer mwyaf o leoedd:
  2

Amodau cofrestru

Mae'n ofynnol i'r gwasanaeth hwn fodloni amodau cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. Ymhlith y rhain mae; enw'r gwasanaeth, cyfeiriad y gwasanaeth, enw'r Unigolyn Cyfrifol, uchafswm nifer yr unigolion y gellir darparu gwasanaeth iddynt ac unrhyw amodau ychwanegol. Gallwch weld rhestr lawn o amodau cofrestru'r gwasanaeth hwn.

Adroddiadau Arolygu

Adroddiad archwilio diweddaraf

 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More