• Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 12 Ebrill 2018
  • Newyddion

Nid yw'r llinell gymorth ar gyfer ailgofrestru ar gael heddiw (12 Ebrill)

E-bostiwch eich ymholiad yn lle.

Os ydych yn dymuno siarad â swyddog AGC am ailgofrestru o dan y Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru), noder nad yw'r tîm ar gael heddiw (12 Ebrill) oherwydd digwyddiad hyfforddi.

E-bostiwch ciwregistration@llyw.cymru gyda'ch ymholiad a byddant yn ymateb iddo yfory.

Gallwch hefyd ddarllen y cwestiynau a ofynnir yn aml a’r canllawiau ar ein gwefan.