Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Nicola Evans

Cynrychiolydd y Comisiynydd Pobl Hŷn

Fi yw cynrychiolydd cyfredol Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru. Mae ein diddordeb ni yn ymwneud â'r Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) a sut y caiff ei gweithredu. Mae'r Ddeddf yn sôn am aseswyr lleyg – rwy'n awyddus i fod yn rhan o'r datblygiad hwn ac arsylwi sut mae lleisiau pobl hŷn yn llywio gwaith AGGCC.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More