Memorandwm o Ddealltwriaeth gydag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Sut y byddwn yn gweithio ac yn rhannu gwybodaeth gydag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (OGCC).

Mae'r papur hwn yn amlinellu:

  • Rolau, cyfrifoldebau a phwerau statudol AGC a OGCC;
  • Sut y byddwn yn cydweithio i sicrhau bod defnyddwyr gwasanaeth yn derbyn gwasanaethau o'r safon uchaf.

Dylid darllen unrhyw gyfeiriad at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)' yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'. 

 
Lawrlwytho dogfennau