Skip to main content
Arolygiaeth Gofal Cymru

Meithrinfa Ffalabalam Cyf

Cyfeiriad:

 • Hafod Elfyn, Penrhosgarnedd
 • Bangor
 • LL57 2BX
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01248352555
 • Math o wasanaeth:
  Gofal dydd llawn
 • Darparwr:
 • Dyddiad cofrestru:
 • Awdurdod lleol:
  Gwynedd
 • Y nifer mwyaf o leoedd:
  116

A ydych chi’n hapus â’r gwasanaeth gofal hwn?

Anfonwch eich sylwadau atom ni

Adroddiadau Arolygu

Adroddiad archwilio diweddaraf

- Meithrinfa Ffalabalam Cyf
Math o ffeil: pdf Maint y ffeil: 208 KB

Adroddiad archwilio blaenorol

Os mai chi yw darparwr y gwasanaeth gofal hwn, rhowch wybod i bobl eich bod wedi'ch cofrestru gyda ni. Mynnwch widget AGC
 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More