Mai 2020 - Cyfres Cwtsh Digidol ar gyfer Cartrefi Gofal

Cynhelir y digwyddiad cyntaf, a gaiff ei redeg gan hwyluswyr annibynnol a'i gefnogi gan Gwelliant Cymru a Llywodraeth Cymru.

Bydd y digwyddiadau hyn, a gefnogir gan gymheiriaid, yn rhoi cyfle i reolwyr a staff cartrefi gofal gael cyngor a rhannu syniadau ac atebion, gan ganolbwyntio ar gefnogi pobl hŷn a'r rhai sy'n byw gyda dementia.

Bydd y digwyddiadau yn:

  • cynnig lle diogel i rannu atebion ymarferol bob dydd a datrys problemau;
  • manteisio ar yr arbenigedd a'r sgiliau mewn cartrefi ledled Cymru;
  • cynnig lle i roi cymorth a goruchwylio cymheiriaid;
  • cyfeirio at arbenigedd pellach.

Sesiynau i ddod

Noder, nid Arolygiaeth Gofal Cymru fydd yn cynnal y sesiynau ar-lein hyn. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â'r digwyddiadau hyn, anfonwch e-bost i ciwcomms@gov.wales.

Ychwanegir digwyddiadau pellach at y dudalen hon ar ôl y sesiwn gyntaf.