Lleoliadau a lleoedd a reoleiddir, 2014-2015

Crynodeb ystadegol o nifer y sefydliadau a’r unigolion yr ydym yn eu rheoleiddio 2014-2015.

Mae manylion ynglŷn â phob awdurdod lleol a’r math o leoliad ar gael ar wefan StatsCymru.

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'.