Skip to main content
Arolygiaeth Gofal Cymru

Little Bears Wrap Around Care

Cyfeiriad:

 • Ty Isaf Infant School, Mill Street, Pontymister
 • Risca
 • NP11 6EF
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 07756035555
 • Math o wasanaeth:
  Gofal dydd llawn
 • Dyddiad cofrestru:
 • Awdurdod lleol:
  Caerffili
 • Y nifer mwyaf o leoedd:
  40

Amodau cofrestru

Mae'n ofynnol i'r gwasanaeth hwn fodloni amodau cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. Ymhlith y rhain mae; enw'r gwasanaeth, cyfeiriad y gwasanaeth, enw'r Unigolyn Cyfrifol, uchafswm nifer yr unigolion y gellir darparu gwasanaeth iddynt ac unrhyw amodau ychwanegol. Gallwch weld rhestr lawn o amodau cofrestru'r gwasanaeth hwn.

A ydych chi’n hapus â’r gwasanaeth gofal hwn?

Anfonwch eich sylwadau atom ni

Adroddiadau Arolygu

Adroddiad archwilio diweddaraf

- Little Bears Wrap Around Care
Math o ffeil: pdf Maint y ffeil: 181 KB

Adroddiad archwilio blaenorol

Os mai chi yw darparwr y gwasanaeth gofal hwn, rhowch wybod i bobl eich bod wedi'ch cofrestru gyda ni. Mynnwch widget AGC
 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More