Skip to main content
Arolygiaeth Gofal Cymru

LCDP Out of School Holiday Club

Cyfeiriad:

 • 23a Bridgend Road, Llanharan
 • Pontyclun
 • CF72 9RD
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01443 222 085
 • Math o wasanaeth:
  Gofal y tu allan i'r ysgol
 • Darparwr:
 • Dyddiad cofrestru:
 • Awdurdod lleol:
  Rhondda Cynon Taf
 • Unigolyn cyfrifol:
  Sarah Turton
 • Y nifer mwyaf o leoedd:
  24

Amodau cofrestru

Mae'n ofynnol i'r gwasanaeth hwn fodloni amodau cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. Ymhlith y rhain mae; enw'r gwasanaeth, cyfeiriad y gwasanaeth, enw'r Unigolyn Cyfrifol, uchafswm nifer yr unigolion y gellir darparu gwasanaeth iddynt ac unrhyw amodau ychwanegol. Gallwch weld rhestr lawn o amodau cofrestru'r gwasanaeth hwn.

Adroddiadau Arolygu

Adroddiad archwilio diweddaraf

Adroddiad archwilio blaenorol

 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More