Gwasanaethau beta

Pan rydyn ni'n profi ac yn gwella gwasanaethau newydd ar ein safle, yr enw a roddir arno yw 'gwasanaeth beta'.

Beth yw gwasanaeth beta?

Rydyn ni’n gweithio ar ddatblygu gwasanaethau digidol newydd. Yn ystod y cyfnod beta, mae gwasanaethau yn cael eu datblygu, eu profi a'u gwella. Golyga hyn na fydd pob rhan o’r gwasanaeth ar gael i bawb.

Weithiau efallai bydd gwasanaeth beta ar gael ar yr un pryd â gwasanaeth hŷn sydd eisoes yn bodoli. Gallwch ddewis pa un rydych chi am ei ddefnyddio.

Pan fydd gwasanaeth beta yn llwyddiannus, fe fydd yn dod yn 'fyw' yn y pen draw ac yn disodli gwasanaethau hŷn.

Mae cynnwys beta ar arolygiaethgofal.cymru yn dilyn yr un rheolau ynghylch cwcis a phreifatrwydd â chynnwys sydd eisoes yn bodoli.