Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Gareth Powell

 Gareth Powell

Gofalwr

Bûm yn ofalwr ers dwy flynedd. Er bod gennyf gefndir proffesiynol mewn gwaith cymdeithasol, nid oeddwn i erioed wedi sylweddoli ar y safbwynt gwahanol a'r mewnwelediad sy'n dod o fod yn ofalwr.

Mae bod yn rhan o'r Bwrdd Cynghori Cenedlaethol yn rhoi cyfle a llais i helpu AGGCC i reoleiddio ar gyfer a chefnogi'r gwasanaethau a'r canlyniadau gorau posibl i bobl yng Nghymru.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More