Skip to main content
Arolygiaeth Gofal Cymru
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Galltfaenan Hall

Cyfeiriad:
 • Galltfaenan Hall, Trefnant
 • Denbigh
 • LL16 5AG
 • Y Deyrnas Unedig
Rhif ffôn:
 • 01745 730077
 • Math o wasanaethau:
  Cartref gofal i oedolion, gyda gofal personol
  Darpariaeth ar gyfer anableddau dysgu
  Darpariaeh cartref gofal ar gyfer iechyd meddwl
 • Darparwr:
 • Dyddiad cofrestru:
 • Awdurdod lleol:
  Sir Ddinbych
 • Unigolyn cyfrifol:
  William Adey
 • Y nifer mwyaf o leoedd:
  29

Amodau cofrestru

Mae'n ofynnol i'r gwasanaeth hwn fodloni amodau cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. Ymhlith y rhain mae; enw'r gwasanaeth, cyfeiriad y gwasanaeth, enw'r Unigolyn Cyfrifol, uchafswm nifer yr unigolion y gellir darparu gwasanaeth iddynt ac unrhyw amodau ychwanegol. Gallwch weld rhestr lawn o amodau cofrestru'r gwasanaeth hwn.

A ydych chi’n hapus â’r gwasanaeth gofal hwn?

Anfonwch eich sylwadau atom ni

Adroddiadau Arolygu

Adroddiad archwilio diweddaraf

GALLTFAENAN HALL
Math o ffeil: pdf Maint y ffeil: 173 KB
Os mai chi yw darparwr y gwasanaeth gofal hwn, rhowch wybod i bobl eich bod wedi'ch cofrestru gyda ni. Mynnwch widget AGC
 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More