Skip to main content
Arolygiaeth Gofal Cymru

First Steps Playgroup

Cyfeiriad:

 • Crumlin High Level Primary School, Commercial Road Crumlin
 • Newport
 • NP11 4PX
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 07855778739
 • Math o wasanaeth:
  Gofal dydd llawn
 • Darparwr:
 • Dyddiad cofrestru:
 • Awdurdod lleol:
  Caerffili
 • Unigolyn cyfrifol:
  Vicky Price
 • Y nifer mwyaf o leoedd:
  24

Amodau cofrestru

Mae'n ofynnol i'r gwasanaeth hwn fodloni amodau cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. Ymhlith y rhain mae; enw'r gwasanaeth, cyfeiriad y gwasanaeth, enw'r Unigolyn Cyfrifol, uchafswm nifer yr unigolion y gellir darparu gwasanaeth iddynt ac unrhyw amodau ychwanegol. Gallwch weld rhestr lawn o amodau cofrestru'r gwasanaeth hwn.

 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More