Fideo Dewis a llais

Gwyliwch ein fideo am yr hyn y mae pobl ag anableddau dysgu yn credu bod angen i awdurdodau lleol ei wneud i helpu i ofalu amdanynt a rhoi cymorth iddynt.

Siaradom â rhai o'r bobl y gwnaethon ni weithio gyda nhw fel rhan o'n cyd-arolygiad ag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) o ofal a chymorth i bobl ag anableddau dysgu.