Fideo am yr arolygiad cenedlaethol o ofal a chymorth ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu

Gwyliwch ein fideo ynglŷn â’n prosiect i edrych ar wasanaethau gofal i oedolion ag anableddau dysgu.

Cyfle i glywed gan Joe Powell, Cadeirydd Pobl yn Gyntaf Cymru, am ein hadolygiad ac am sut y gallwch chi gymryd rhan a chyfrannu eich barn.