Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Family Support Wales

Cyfeiriad:
 • STORAGE GIANT, UPPER FFOREST WAY SWANSEA ENTERPRISE PARK
 • SWANSEA
 • SA6 8PJ
 • Y Deyrnas Unedig
Rhif ffôn:
 • 01792 736007
 • Math o wasanaeth:
  Gwasanaeth cymorth cartref
 • Darparwr:
 • Dyddiad cofrestru:
 • Awdurdod lleol:
  Abertawe
 • Unigolyn cyfrifol:
  Clive Pearce
 • Y nifer mwyaf o leoedd:
  0

Amodau cofrestru

Mae'n ofynnol i'r gwasanaeth hwn fodloni amodau cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. Ymhlith y rhain mae; enw'r gwasanaeth, cyfeiriad y gwasanaeth, enw'r Unigolyn Cyfrifol, uchafswm nifer yr unigolion y gellir darparu gwasanaeth iddynt ac unrhyw amodau ychwanegol. Gallwch weld rhestr lawn o amodau cofrestru'r gwasanaeth hwn.

A ydych chi’n hapus â’r gwasanaeth gofal hwn?

Anfonwch eich sylwadau atom ni

Adroddiadau Arolygu

Os nad oes adroddiad arolygu wedi'i gyhoeddi yma, bydd hynny am nad yw'r gwasanaeth hwn wedi cael ei arolygu o dan y ddeddfwriaeth newydd eto.

Gall AGC ddarparu adroddiadau arolygu blaenorol ar gael ar gais drwy ffonio 0300 7900 126 neu e-bostio AGC@llyw.cymru

Os mai chi yw darparwr y gwasanaeth gofal hwn, rhowch wybod i bobl eich bod wedi'ch cofrestru gyda ni. Mynnwch widget AGC
 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More