Ystadegau

Ystadegau am y gwasanaethau rydym yn eu rheoleiddio a'u harolygu.

Rydym yn dadansoddi'r wybodaeth ac yn creu ystadegau am y gwasanaethau rydym yn eu rheoleiddio a'u harolygu. Mae'r rhain yn cael eu cyhoeddi bob blwyddyn. 

Rydym hefyd yn cyhoeddi ystadegau mwy manwl ar wefan StatsCymru. (Dolen allanol)

Gwybodaeth bellach

Anfonwch e-bost at ein tîm o ddadansoddwyr i gael gwybodaeth bellach am ein hystadegau.