Ein Bwrdd Cynghori Cenedlaethol: Un flwyddyn yn ddiweddarach

Gwyliwch ein fideo sy'n dangos llwyddiannau'r Bwrdd yn ystod 2014 a'i gynlluniau ar gyfer 2015.

Gwrandewch ar yr Athro Judith Hall, Cadeirydd y Bwrdd Cynghori Cenedlaethol yn sôn am sut mae'r Bwrdd wedi cyd-weithio ers iddo gael ei lansio yn 2013, yr hyn mae wedi'i ddysgu, a sut y byddant yn sicrhau bod ganddynt lais yn ystod 2015.