Ein Bwrdd Cynghori Cenedlaethol

Gwyliwch fideo newydd y Bwrdd Cynghori Cenedlaethol i glywed rhesymau'r aelodau dros ymuno â'r Bwrdd.

Gwrandewch ar resymau'r cadeirydd, yr Athro Judith Hall, Joe Powell, Prif Weithredwr Pobl yn Gyntaf Cymru a Ffion Alun o EstynLlaw ynglŷn â phaham roeddent am fod yn rhan o'r Bwrdd a'r hyn maen nhw'n am ei gyflawni wrth fod yn rhan ohono.

 
Lawrlwytho dogfennau