Ebrill 2019 - Apwyntiadau gwirio hunaniaeth y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Er mwyn eich cynorthwyo i gwblhau eich cais ar gyfer y DBS, bydd angen i chi drefnu apwyntiad gydag Arolygiaeth Gofal Cymru i gyflwyno eich dogfennau adnabod.

Cofiwch ddod â'r dogfennau adnabod cywir gyda chi – mae'n rhaid dod â dogfennau gwreiddiol ac nid copïau. Gallwch ddod o hyd canllawiau ar DBS ar wefan GOV.UK. (Dolen allanol, Saesneg yn unig)

Os byddwch yn mynychu'r apwyntiad gyda'r dogfennau anghywir, gofynnir i chi wneud apwyntiad arall.

Nodwch, os ydych chi hefyd yn bwriadu cyflwyno eich cais i gofrestru gwasanaeth gofal a chwarae plant newydd, gallwch gyflwyno eich dogfennau adnabod ar yr un pryd. Yn yr achosion hyn, ffoniwch ni ar 0300 7900 126 a dewiswch 'cofrestru' i drefnu apwyntiad.

Nifer cyfyngedig o leoedd

Nodwch y bydd nifer y lleoedd weithiau yn gyfyngedig.

Parcio

Mae parcio talu ac arddangos ar gael ger ein holl swyddfeydd. Nid ydym yn gallu cadw llefydd parcio ar gyfer apwyntiadau’r DBS.

Gofynion hygyrchedd

Gadewch i ni wybod os oes gennych unrhyw ofynion hygyrchedd.

Cwestiynau?

E-bost: cssiw-dbs-changes@llyw.cymru

Dyddiadau a lleoliadau

Ebrill 2019