Cysylltwch â ni

Sut i gysylltu â ni.

Please use the form below to get in touch with us.

Trwy gyflwyno’r ffurflen hon rydych yn cytuno â’n Polisi Preifatrwydd lle y gallwch ddarllen am y ffordd rydym yn ymdrin â’ch data a’ch gwybodaeth.

Cysylltwch â ni

Ffôn: 0300 7900 126

E-bost: AGC@llyw.cymru

Ffacs: 0872 437 7301

Post:

Arolygiaeth Gofal Cymru
Swyddfa Llywodraeth Cymru
Sarn Mynach
Cyffordd Llandudno
LL31 9RZ

Twitter - @Arolygu_gofal

Facebook - Arolygu Gofal

Oriau agor

Dydd Llun i ddydd Iau: 09:00 - 17:00
Dydd Gwener: 09:00 - 16:30 
Sadwrn - Sul: Ar gau

Ymweld â'n swyddfeydd

Merthyr Tudful

Arolygiaeth Gofal Cymru
Swyddfa Llywodraeth Cymru
Parc Busnes Rhydycar
Merthyr Tudful
CF48 1UZ

Caerfyrddin

Arolygiaeth Gofal Cymru
Adeiladau'r Llywodraeth
Heol Picton
Caerfyrddin
SA31 3BT

Cyffordd Llandudno

Arolygiaeth Gofal Cymru
Swyddfa Llywodraeth Cymru
Sarn Mynach
Cyffordd Llandudno
LL31 9RZ

 

Amserau ymateb

Ein nod yw cydnabod pob ymholiad a dderbynnir ar y ffôn, drwy lythyr neu neges e-bost o fewn 2 ddiwrnod gwaith ac ymateb iddo o fewn 15 diwrnod gwaith. Gallai ymholiadau cymhleth gymryd mwy o amser.

Os byddwch yn cysylltu â ni yn Gymraeg

Byddwn yn gwneud yn siŵr eich bod yn cael siarad â rhywun yn Gymraeg. Os nad ydym yn gallu ymdrin â’ch ymholiad ar unwaith, byddwn yn eich galw yn ôl o fewn 24 awr. Os byddwch yn ysgrifennu atom yn Gymraeg byddwn yn ymateb yn Gymraeg.

Os ydych yn dymuno gwneud cwyn amdanom

Byddwn yn cydnabod eich cwyn o fewn 5 diwrnod gwaith ac yn ceisio ei datrys o fewn 10 diwrnod gwaith.

Sicrhau bod gwybodaeth ar gael yn rhwydd

Rydym yn ymrwymedig i fodloni eich anghenion. Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd o wella'r ffordd y mae ein gwybodaeth ar gael i chi. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu syniadau rhowch wybod i ni.

Os ydych yn dymuno derbyn adroddiad mewn fformat neu iaith arall cysylltwch â ni.