Cymorth

Gwybodaeth a chanllawiau ynglŷn â'r hyn i'w wneud os bydd angen cymorth arnoch gyda'r cais i gofrestru.

Cymorth wrth gwblhau eich cais i gofrestru ar-lein

Rydym yn cydnabod ei bod yn bosibl y cewch anhawster wrth gael mynediad at AGC Ar-lein.

Rydym yn awgrymu’r dewisiadau amgen canlynol:

  • Mae llyfrgelloedd lleol yn aml yn cynnig mynediad dibynadwy at y rhyngrwyd
  • Gallwn wneud trefniadau i chi ymweld ag un o'n swyddfeydd a chwblhau eich cais ar-lein gyda chymorth digidol. Os, ar ôl archwilio’r opsiynau hyn, ydych yn cael unrhyw anawsterau’n cael mynediad at eich ffurflen gais ar-lein, cysylltwch â ni.

Cymorth gyda'ch cyfrif AGC Ar-lein

Os nad oes gennych gyfrif AGC Ar-lein

Os nad oes gennych gyfrif CIW Ar-lein, bydd angen i chi greu cyfrif drwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar y sgrin ar AGC Ar-lein.

Cyn i chi ddechrau

  • Darllenwch ein canllawiau i ddarparwyr
  • Sicrhewch fod gennych fersiwn electronig o’r datganiad o ddiben cyfredol ar gyfer pob gwasanaeth
  • Gwnewch nodyn o'r rhif SIN ar gyfer pob gwasanaeth rydych yn gwneud cais i'w gofrestru – bydd angen y rhif arnoch er mwyn cwblhau eich ffurflen

Os oes gan yr unigolyn cyfrifol dynodedig ar gyfer unrhyw un o'ch gwasanaethau gyfrif defnyddiwr ar-lein gyda ni, sicrhewch eich bod yn casglu'r manylion hynny – bydd angen nhw arnoch wrth gwblhau'r wybodaeth am yr unigolyn cyfrifol.

Os oes gennych gyfrif CIW Ar-lein eisoes?

Bydd gennych gyfrif eisoes os ydych wedi cwblhau’r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth drwy ddefnyddio AGC Ar-lein (Dolen allanol). Gallwch ddefnyddio’r cyfrif hwn i gyflwyno eich cais.

Awgrymiadau ynghylch mewngofnodi i AGC Ar-lein

  • Eich cyfeiriad e-bost yw eich enw defnyddiwr – Dylech fewngofnodi i AGC Ar-lein (Dolen allanol) gan ddefnyddio'r un cyfeiriad e-bost (enw defnyddiwr) a ddefnyddiwyd gennych wrth greu eich cyfrif. Os gwnaethoch gwblhau Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth bydd gennych gyfrif AGC Ar-lein eisoes
  • Wedi anghofio eich cyfrinair? - Os nad ydych yn gallu cofio eich cyfrinair, gallwch ei ailosod drwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar y sgrin

Os cewch unrhyw broblemau technegol wrth gael mynediad at eich cyfrif, ffoniwch ni ar 0300 7900 126. Fel arall, gallwch anfon e-bost atom ar ciw@gov.wales.

Cwestiynau cyffredin

Cwestiynau ynglŷn â'r cais i gofrestru

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r cais i gofrestru, lawrlwythwch ein dogfen cwestiynau cyffredin isod, neu fel arall, ffoniwch ni ar 0300 7900 126.

Cwestiynau ynglŷn â chael mynediad at eich cyfrif AGC Ar-lein

Os cewch unrhyw broblemau technegol wrth gael mynediad at eich cyfrif, ffoniwch ni ar 0300 7900 126. Fel arall, gallwch anfon e-bost atom ar ciw@gov.wales.

 
Lawrlwytho dogfennau