Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Cylch Meithrin Tregaron

Cyfeiriad:
 • Ysgol Henry Richard, Lampeter Road
 • Tregaron
 • SY25 6HG
 • Y Deyrnas Unedig
Rhif ffôn:
 • 01974298231
 • Math o wasanaeth:
  Gofal dydd llawn
 • Darparwr:
 • Dyddiad cofrestru:
 • Awdurdod lleol:
  Ceredigion
 • Unigolyn cyfrifol:
  Dorian Pugh
 • Y nifer mwyaf o leoedd:
  19

Amodau cofrestru

Mae'n ofynnol i'r gwasanaeth hwn fodloni amodau cofrestru o dan Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010. Mae'r rhain yn cynnwys; enw'r gwasanaeth, cyfeiriad y gwasanaeth, nifer uchaf y plant sy'n mynychu'r gwasanaeth ac unrhyw amodau ychwanegol.

A ydych chi’n hapus â’r gwasanaeth gofal hwn?

Anfonwch eich sylwadau atom ni

Adroddiadau Arolygu

Adroddiad archwilio diweddaraf

- Cylch Meithrin Tregaron
Math o ffeil: pdf Maint y ffeil: 210 KB
Os mai chi yw darparwr y gwasanaeth gofal hwn, rhowch wybod i bobl eich bod wedi'ch cofrestru gyda ni. Mynnwch widget AGC
 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More