Cydarolygiad o Dîm Iechyd Meddwl Cymuned Canol Abertawe (Ardal 2) o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg a Chyngor Abertawe

Buom yn gweithio gydag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) ar adolygiad thematig o iechyd meddwl yn y gymuned yn ystod 2017/18.

Gallwch ddarllen ein hadroddiad ar y cyd ar wefan AGIC (Dolen allanol).