Cofrestru gwasanaeth mabwysiadu

Gwybodaeth a chanllawiau i'ch helpu i gofrestru gwasanaeth mabwysiadu.

Pwy sydd angen cofrestru?

  • Asiantaethau cymorth mabwysiadu
  • Asiantaethau mabwysiadu gwirfoddol

Newidiadau i'r drefn gofrestru fel rhan o Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016

O fis Ebrill 2018, newidiodd y gyfraith fel rhan o Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. (Dolen allanol) Mae hyn yn golygu y bydd angen i rai gwasanaethau gofal ailgofrestru eu gwasanaeth gyda ni.

Byddwn yn cynnal y broses ailgofrestru'n raddol drwy gydol 2018–19. Bydd pob math o wasanaeth yn cael dyddiad penodol i gyflwyno ei gais yn ystod y broses hon.

Ni fydd yn ofynnol i wasanaethau mabwysiadu, gwasanaethau maethu, gwasanaethau eirioli a gwasanaethau lleoliadau oedolion gofrestru o dan y Ddeddf tan fis Ebrill 2019.

Mae gwybodaeth am ailgofrestru ar gael yma.

Sut i gofrestru

Gallwch lawrlwytho'r ffurflenni cofrestru a'r canllawiau isod, neu gallwch gysylltu â'n tîm cofrestru ar gyfer pecyn cofrestru.

 
Lawrlwytho dogfennau