Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Clefyd Huntington

Gwybodaeth a chanllawiau ar glefyd Huntington

Rydym wedi gweithio gyda Chymdeithas Clefyd Huntington (HDA) i ddarparu canllawiau i'n harolygwyr ar glefyd Huntington.
Mae'r canllawiau hyn yn cynnwys:

  • Cyngor gan HDA ar glefyd Huntington
  • Cyngor ar arferion da i arolygwyr a darparwyr sy'n gofalu am bobl y mae clefyd Huntington yn effeithio arnynt.

Lawrlwytho dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More