Skip to main content
Arolygiaeth Gofal Cymru

A Bright Start Nursery Rumney

Cyfeiriad:

 • A Bright Start Nursery (Rumney) Ltd, Springmeadow Business Park, Rumney
 • Cardiff
 • CF3 2ES
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 02920795183
 • Math o wasanaeth:
  Gofal dydd llawn
 • Darparwr:
 • Dyddiad cofrestru:
 • Awdurdod lleol:
  Caerdydd
 • Unigolyn cyfrifol:
  Louise Ellis
 • Y nifer mwyaf o leoedd:
  48

Amodau cofrestru

Mae'n ofynnol i'r gwasanaeth hwn fodloni amodau cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016. Ymhlith y rhain mae; enw'r gwasanaeth, cyfeiriad y gwasanaeth, enw'r Unigolyn Cyfrifol, uchafswm nifer yr unigolion y gellir darparu gwasanaeth iddynt ac unrhyw amodau ychwanegol. Gallwch weld rhestr lawn o amodau cofrestru'r gwasanaeth hwn.

A ydych chi’n hapus â’r gwasanaeth gofal hwn?

Anfonwch eich sylwadau atom ni

Adroddiadau Arolygu

Adroddiad archwilio diweddaraf

A Bright Start Nursery Rumney
Math o ffeil: pdf Maint y ffeil: 160 KB

Adroddiad archwilio blaenorol

Os mai chi yw darparwr y gwasanaeth gofal hwn, rhowch wybod i bobl eich bod wedi'ch cofrestru gyda ni. Mynnwch widget AGC
 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More