Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Arolygiad o’r trefniadau ar gyfer Asesu a Rheoli Gofal Plant mewn Angen yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Arolygu gwasanaethau ar gyfer Plant mewn Angen, yn Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Roedd adroddiad Arfarnu Perfformiad 2011/12 yn cydnabod bod y cyngor yn parhau i wella gwasanaethau plant, ond bod angen arolygiad pellach i edrych ar y cyfraddau uchel parhaus o ailatgyfeirio mewn plant sy’n derbyn gofal.

Cynhaliwyd yr arolygiad ym Mawrth 2013 ac roedd yn canolbwyntio ar berfformiad y cyngor o ran ymateb i atgyfeiriadau a chysylltiadau. Pwyslais yr arolygiad oedd arfarnu prydlondeb ac ansawdd yr asesu a’r cymorth i blant mewn angen a’u teuluoedd gan wasanaethau’r cyngor a chan y rhai y mae’r cyngor yn eu comisiynu ac yn cydweithio â hwy mewn partneriaeth.

Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More