Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Arolygiad o’r Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant: Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot 2013

Canfyddiadau ein harolygiad o’r Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Cynhaliwyd yr arolygiad hwn yn ystod Tachwedd 2013 er mwyn canfod a wnaed cynnydd digonol tuag at wella ansawdd a chysondeb y gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifanc.

Canfyddiadau allweddol

  • Ers yr arolygiad diwethaf, gwnaed  cynnydd sylweddol o ran cryfhau’r tîm rheoli, sydd bellach yn gweld  yn eglur y ffordd i yrru ymlaen â’r agenda ar gyfer gwella
  • Dangoswyd cefnogaeth gref, yn wleidyddol ac yn gorfforaethol, i’r agenda ar gyfer gwella
  • Mae’r pwyntiau gweithredu  a bennwyd yn y cynllun gwella wedi eu blaenoriaethu’n effeithiol
  • Er gwaethaf y gwaith sylweddol a wnaed, ni lwyddwyd hyd yma i sicrhau gwelliant cyson o ran perfformiad ac ansawdd ledled y broses o gynllunio a chyflenwi gwasanaethau i blant
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More