Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Arolygiad o wasanaethau anabledd dysgu: Cyngor Sir Penfro

Ein canfyddiadau a'n hargymhellion ar gyfer gwasanaethau anabledd dysgu yng Nghyngor Sir Penfro.

Gwnaethom gynnal arolygiad ym mis Mawrth 2017, gan ganolbwyntio ar y meysydd i'w gwella a nodwyd yn ystod arolygiad blaenorol ym mis Rhagfyr 2015.

Ein hargymhellion

  • Datblygu cynllun sy'n nodi sut y bydd y strategaeth anabledd dysgu yn cael ei rhoi ar waith, gan gynnwys yr holl randdeiliaid
  • Datblygu strategaeth gyfathrebu i sicrhau bod pobl yn gallu cymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu gwasanaethau, gan gynnwys grwpiau sy'n anodd eu cyrraedd
  • Datblygu strategaeth gomisiynu mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  • Datblygu strategaeth llety ar gyfer pobl ag anableddau dysgu

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'. 

Lawrlwytho dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More