• Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 28 Mehefin 2019
  • Newyddion

Mae AGC yn croesawu eich barn am wasanaethau ar gyfer pobl hŷn o fewn gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol

Ym mis Gorffennaf 2019, bydd Arolygiaeth Gofal Cymru yn arolygu Gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol Ynys Môn a Torfaen ar gyfer pobl hŷn (pobl dros 65 oed).

Os ydych yn 65 oed neu'n hŷn, neu'n gofalu am oedolyn sy'n 65 oed neu'n hŷn, ac yn cael gwasanaethau gofal a chymorth naill ai gan awdurdod lleol Ynys Môn a Torfaen hoffem glywed am eich profiadau o wasanaethau a ddarperir gan unrhyw un o'r awdurdodau lleol hyn.

Byddem yn ddiolchgar pe baech yn cwblhau'r arolwg ac yn rhoi eich adborth i ni.

Rhowch eich adborth drwy ddefnyddio ein harolwg ar-lein (Dolen allanol) 

neu ffoniwch 0300 7900 126 i gael copi caled. 

Caiff ein hadroddiadau arolygu ar gyfer y gwasanaethau hyn eu cyhoeddi ar ein gwefan.