• Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 19 Awst 2019
  • Newyddion

Mae AGC yn croesawu eich barn am wasanaethau ar gyfer pobl hŷn o fewn gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol

Ym mis Medi 2019, bydd Arolygiaeth Gofal Cymru yn arolygu Gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol Pen-y-bont ar Ogwr neu Merthyr Tudful ar gyfer pobl hŷn (pobl dros 65 oed).

Os ydych yn 65 oed neu'n hŷn, neu'n gofalu am oedolyn sy'n 65 oed neu'n hŷn, ac yn cael gwasanaethau gofal a chymorth naill ai gan awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr a Merthyr Tudful hoffem glywed am eich profiadau o wasanaethau a ddarperir gan yr awdurdodau lleol hyn.

Byddem yn ddiolchgar pe baech yn cwblhau'r arolwg ar-lein (Dolen allanol) ac yn rhoi eich adborth i ni.

Ffoniwch 0300 7900 126 i gael copi caled. 

Caiff ein hadroddiadau arolygu ar gyfer y gwasanaethau hyn eu cyhoeddi ar ein gwefan.