• Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 2 Mai 2019
  • Newyddion

Mae AGC yn croesawu eich barn am wasanaethau ar gyfer pobl hŷn o fewn gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol

Ym mis Mai 2019, bydd Arolygiaeth Gofal Cymru yn arolygu Gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol Sir Ddinbych, Sir Fynwy a Sir Gaerfyrddin ar gyfer pobl hŷn (pobl dros 65 oed).

Os ydych yn 65 oed neu'n hŷn, neu'n gofalu am oedolyn sy'n 65 oed neu'n hŷn, ac yn cael gwasanaethau gofal a chymorth naill ai gan awdurdod lleol Sir Ddinbych, Sir Fynwy a Sir Gaerfyrddin hoffem glywed am eich profiadau o wasanaethau a ddarperir gan unrhyw un o'r awdurdodau lleol hyn.

Byddem yn ddiolchgar pe baech yn cwblhau'r arolwg ac yn rhoi eich adborth i ni.

Rhowch eich adborth drwy ddefnyddio ein harolwg ar-lein (Dolen allanol) 

neu ffoniwch 0300 7900 126 i gael copi caled. 

Caiff ein hadroddiadau arolygu ar gyfer y gwasanaethau hyn eu cyhoeddi ar ein gwefan.