Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Arolwg adborth ar gyfer gwasanaethau mabwysiadu

A fyddech cystal â threulio ychydig funudau yn rhoi eich barn am gwasanaethau mabwysiadu.

I rannu eich adborth am wasanaethau mabwysiadu yng Nghymru a phrofiad o'i ddefnyddio, dewiswch o'r adran briodol isod.

Gallwch gwblhau arolygon ar-lein neu drwy eu lawrlwytho o waelod y dudalen hon.

Nid oes angen i chi nodi eich enw na'ch manylion cyswllt, oni fyddwch am wneud hynny, neu os hoffech siarad â ni. Mae eich sylwadau unigol yn gyfrinachol ac ni chânt eu rhannu.

Oes gennych chi bryder brys am wasanaeth? Cliciwch yma i roi gwybod i ni

Arolwg Adborth i rieni sy’n mabwysiadu

A fyddech cystal â chymryd ychydig funudau i roi eich barn am y cymorth a roddwyd er mwyn eich helpu i fabwysiadu.

Agorwch y PDF ar eich dyfais a'i arbed, cyn nodi'ch adborth. Ni fydd copïau o'r PDF a agorwyd yn y porwr yn arbed eich atebion.

Arolwg Adborth i Staff gwasanaethau mabwysiadu

A fyddech cystal â chymryd ychydig funudau i roi eich barn am weithio i’r gwasanaeth mabwysiadu.

Agorwch y PDF ar eich dyfais a'i arbed, cyn nodi'ch adborth. Ni fydd copïau o'r PDF a agorwyd yn y porwr yn arbed eich atebion.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More